F.A.Q

Veelgestelde vragen

De totale tijd die nodig is om een pand of terrein te ontruimen is afhankelijk van de volgende factoren: de oppervlakte, de hoeveelheid goederen, het totale gewicht aan afval en de toegankelijkheid. Gemiddeld zijn er ongeveer 2 werkdagen nodig voor een klein appartement. Rusthuiskamers of studio’s worden in het algemeen sneller ontruimd. Een woonhuis met meerdere slaapkamers, zolder of kelder vraagt vaak 3 tot 4 werkdagen voor een volledige ontruiming. Ernstig verontreinigde panden of terreinen vereisen vaak een langere werkduur. Wanneer de omstandigheden het niet toelaten om meerdere dagen aan een opdracht te kunnen werken, kan er gebruikt gemaakt worden van de spoedontruiming van DEBLO. Hierbij treffen we de nodige voorzieningen om een appartement of woning binnen de 24u te ontruimen.
Iedere woning is uniek, daarom is het onmogelijk om een vast tarief te kleven op een ontruimingsopdracht. Het leeghalen van een appartement vereist in het algemeen vaak minder middelen en tijd en is daarom aanzienlijk goedkoper dan de ontruiming van een eengezinswoning. We proberen onze klanten steeds een duidelijk overzicht te geven van de te verwachten kostprijs. Onze offertes zijn steeds als volgt opgebouwd: 1) De prijs van de ontruiming zelf; 2) De verwerkings- en of recyclagekost van het afval per kilogram; 3) Eventuele transport- of materiaalkosten. Rekening houdend met de soort opdracht starten de ontruimingskosten al vanaf 250,00 EUR, maar kunnen ze ook oplopen tot 1.500,00 EUR. Het is steeds mogelijk een vrijblijvende offerte aan te vragen. Op die manier kan u onverwachte kosten vermijden.
Bij DEBLO proberen we op een structurele en verantwoorde manier te ontruimen. Vaak worden de verschillende goederenstromen ter plaatse reeds gesorteerd: - Meubels en voorwerpen die nog bruikbaar zijn, worden niet zonder meer weggegooid. Op regelmatige basis schenken we voorwerpen en meubels of textiel aan goede doelen of tweedehandswinkels. - De gesorteerde afvalstromen worden uitsluitend verwerkt door professionele en erkende afvalverwerkers. We zien er op toe dat deze partners steeds over de nodige vergunningen en toelatingen beschikken. Voor de aanvang van iedere opdracht overlopen we met de klant of er voorwerpen zijn die niet ontruimd moeten worden. Deze worden opgelijst en staan vermeld in de aanbesteding. Ieder voorwerp dat hierin vermeld staat, wordt voorzien van een speciale sticker. Alle andere voorwerpen of meubels die niet op voorhand in de aanbesteding opgenomen zijn of niet voorzien zijn van onze speciale sticker worden allemaal meegenomen en verwerkt. Wanneer onze medewerkers echter, onvoorzien, voorwerpen tegenkomen die van zeer persoonlijke en emotionele aard zijn (bijvoorbeeld fotoalbums), kunnen ze de klant contacteren over de bestemming hiervan.
Dat is niet noodzakelijk. In de meeste gevallen voorziet de klant ons toegang. Dat kan op verschillende wijzen: het bezorgen van een sleutel, het op voorhand openen van de deur. Na de ontruiming (of werkdag) wordt het pand steeds keurig afgesloten of wordt de klant verwittigd dat het weer afgesloten kan worden. Ons team stelt het op prijs om gestructureerd te kunnen werken. Het is niet ideaal dat er personen aanwezig blijven tijdens de ontruiming. Om de efficiëntie en vlotheid van de verwerking te garanderen, vragen we dan ook dat onze medewerkers ongestoord kunnen voortwerken.
Bij een spoedontruiming beloven we onze klant om de ontruiming binnen een sneller tijdskader, meestal 24u, afgerond te hebben. Hiervoor maken we vaak gebruik van een hoger aantal medewerkers en voorzien we een specifieke werkwijze die de vlotheid en de snelheid van de ontruiming garandeert. In de meeste gevallen gebeurt de verwerking van de afvalstromen daarom op een andere locatie. Voor een spoedontruiming wordt steeds een aangepaste prijsopgave gemaakt.
Onze werkwijze is in het algemeen steeds dezelfde: 1) Tijdens een eerste contact beluisteren we uw vraag en proberen we samen tot een gerichte oplossing te komen. Indien nodig wordt er een plaatsbezoek voorzien om een goede inschatting van de opdracht te maken. 2) Nadien stellen we een prijsopgave op maat voor. Deze offerte houdt rekening met de duur van de opdracht, de hoeveelheid te verwerken of te recycleren afval, de personeelsbezetting en de eventuele transportkost. Onze offerte is geheel vrijblijvend, waardoor u rustig en beredeneerd een beslissing te nemen. 3) Wanneer u akkoord bent met de prijsopgave, wordt de aanbesteding ondertekend. Hierin staan alle afspraken en tarieven duidelijk en overzichtelijk opgesomd. We houden ons trouw aan de afspraken die hierin vastgelegd werden. 4) Op het afgesproken moment starten onze medewerkers met de feitelijke ontruiming. Zodra de opdracht is voltooid, overloopt de verantwoordelijke met u of alles naar wens verlopen is.
DEBLO koopt in principe geen goederen aan. Onze dienstverlening bestaat uit het ontruimen van het pand, ons tarief is dus steeds daarop gebaseerd. Meubels en voorwerpen die worden meegenomen, zullen steeds in ons eigen circuit herbestemd of verwerkt worden. Een groot gedeelte van nog bruikbare goederen wordt geschonken aan goede doelen of tweedehandswinkels. Standaard worden de goederen dus niet in mindering gebracht van de eindfactuur. In uitzonderlijke gevallen kan DEBLO bemiddelen bij de verkoop van zeer waardevolle voorwerpen of meubels. U kan hiervoor rekenen op ons uitgebreid netwerk van gespecialiseerde handelaars.
Het is perfect mogelijk om op voorhand te bespreken welke voorwerpen en goederen geen deel uitmaken van de ontruimingsopdracht. We proberen dit steeds op te nemen in onze aanbesteding. DEBLO heeft de gewoonte om de betreffende zaken steeds op voorhand te labelen, samen met de klant, opdat er geen verwarring kan ontstaan tijdens de ontruiming. We vragen echter steeds dat dit gebeurt voor het aanvangen van de feitelijke ontruiming.
Ja, dat is perfect mogelijk. Hiervoor werken we samen met enkele betrouwbare partners. De bewaringkost is afhankelijk van de soort bewaring en de duur. Hiervoor stellen we graag een gepersonaliseerde offerte op.
Het is mogelijk een verhuis- of meubeltransport toe te voegen aan de ontruimingsopdracht. De meerkost hiervan wordt toegevoegd aan de eindfactuur. We kunnen dit in eigen beheer, of door een externe partner, voorzien.
De bereikbaarheid op zich vormt geen probleem voor een woningontruiming. Bepaalde panden vereisen echter wel een aangepaste werkwijze en specifiek materiaal om de opdracht mogelijk te maken. We gebruiken hiervoor steeds professioneel materiaal. Eventuele huurgelden voor liften of ander gespecialiseerd materiaal worden bij de eindfactuur gerekend, en zitten niet standaard in het ontruimingstarief.
Voor VLAANDEREN: +32(0)484645605 Voor WALLONIË: +32(0)456130578 We zijn zowel telefonisch als via WhatsApp bereikbaar.
We ontvangen al uw vragen graag via info@deblogroup.be